Mapové portály měst a obcí

informace, data a mapy ve kterých se neztratíte

home img

JEDNODUCHÉ A ONLINE

S portálem dokáží pracovat i uživatelé bez zaškolení. Nejčastěji používané pohledy jsou připravené "na kliknutí".

Žádné instalace a licence, dostupné z PC, tabletu mobilu, odkudkoli.

PRO ÚŘAD I VEŘEJNOST

Veřejný portál obsahuje informace, které je žádoucí publikovat (základní informace z katastru, územní plány, historické mapy, hlavní průběhy sítí, zimní údržbu komunikací, čísla lamp VO, volná hrobová místa....)

Neveřejný portál je chráněn heslem a obsahuje kompletní informace včetně údajů z katastru a stahování LV.

TÉMATICKÉ VRSTVY

Na jedno kliknutí lze zobrazit např.:
- obecní, nebo státní pozemky, výměry, věcná břemena....
- lampy dle napojení na rozvaděč, poruchy....
- místní komunikace dle třídy, povrchu, stavu....
- hroby dle obsazenosti, výměry....

Vše na jednom místě

Mapové podklady - základní mapy, ortofoto, katastrální mapy, historické mapy....

Územní plány - publikování ÚP veřejnosti, porovnání s reálnou ortofoto mapou, textové části (regulativy)

Práce s daty z katastru nemovitostí - filtrování a zobrazování pozemků, budov, bytů, výpisy LV

Inženýrské sítě - vodovod, kanalizace, elektro, telekomunikace, plynovod, přípojky, vpusti, šachty, ventily...

Evidence a pasporty - komunikace, veřejné osvětlení, dopravní značky, vybavení obce, zeleň...

Hřbitovy - správa hrobových míst, vytváření a evidence smluv, poplatků...

Trasy, zájmové body - naučné stezky, cyklostezky, běžecké trasy, zájmové body....

feature img
feature img

AGENDA HŘBITOVA

Agenda pro kompletní správu a evidenci hřbitova:

evidence hrobů, nájemců, pohřbených, smluv....

generování nových smluv dle vzoru

propojeno s mapovým portálem

barevné rozlišení dle platnosti smlouvy, výměry hrobu, plateb...

upozornění na končící smlouvy

Kontaktujte nás

Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00

+420 704 11 22 00

mapotip@mapotip.cz

Mapotip Česko s.r.o. IČO: 07010770